Chełm Bieławin | Ruiny średniowiecznej wieży

Wieża w Bieławinie jest wieżą obronną ziemi chełmskiej z okresu wczesnego średniowiecza, z początku XIII wieku. Ruiny są pozostałością warowni ochraniającej stolicę ruskiego księstwa, należącego do Daniela Halickiego. Pełniła rolę strażnicy przy przeprawie przez rzekę Uherkę. Nieużytkowana popadła w ruinę, a relikty widoczne na ikonografiach zostały ostatecznie zniszczone w czasie drugiej wojny światowej. W 2021 roku udało się zrobić rekonstrukcje w formacie 3d wieży.

Opis powstał dzięki lokalnym mieszkańcom

Scroll to Top
Skip to content