Duszniki-Zdrój | Kaplica pw. Świętej Trójcy na Górze Rozalii (Pustelnik)

Pustelnik jest to barokowa kaplica, niewielki budynek, malowniczo położony na wzgórzu przy niebieskim szlaku turystycznym i uczęszczanej drodze spacerowej. Szczyt wzgórza jest wypłaszczony, porośnięty starymi drzewami. Do obiektu można dojść ścieżką prowadzącą trawersem po zboczu wzgórza albo stromymi kamiennymi schodami, których jest około 100, jednak przy każdym liczeniu liczba stopni jest inna…

Kaplica powstała w XVIII jako wotum po epidemii dżumy. Według legendy grupka dzieci chodziła modlić się na wzgórze o ochronę przed zarazą. Epidemia rzeczywiście ominęła miasto, a w podziękowaniu za cudowne ocalenia mieszkańców, ok. roku 1680 na wzgórzu postawiono kaplicę. Z czasem do kaplicy dobudowano dom strażnika kaplicy – pustelnię.
Na płaskim szczycie zmieścił się jeszcze ogródek pustelnika.

W latach 70. XX wieku we wnętrzu kaplicy urządzono izbę pamięci poświęconą Fryderykowi Chopinowi i festiwalom chopinowskim, które odbywają się w Dusznikach-Zdroju nieprzerwanie od 1946 r.

Pustelnik jest nieco zapomnianym obecnie miejscem spacerów i wycieczek. Za kaplicą znajduje się wydłużony teren otoczony drzewami.

Od ponad 20 lat obiekt nie jest wykorzystywany, mimo, że ma ciekawą historię i atrakcyjne położenie.

W wojewódzkiej ewidencji zabytków obiekt widnieje jako kaplica na Górze Pustelnika, ob. Izba Pamiątek.

Opis powstał dzięki pani Urszuli z Duszników-Zdroju.

Scroll to Top
Skip to content