Kaczorów | Pałac

Pałac, pierwotnie renesansowy, został zbudowany około 1561 r. z inicjatywy rodziny Zedlitz. Obiekt po kilku przebudowach, nadal zachowuje piękną bryłę wraz z okazałą wieżą. Budowla w stylu eklektycznym, powstałym z połączenia elementów neorenesansowych z neogotyckimi. Od lat pięćdziesiątych XX w. do dziś w pałacu funkcjonuje szkoła. Obecnie jest to Szkoła Podstawowa im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie, mała wiejska, ale wyjątkowa, w której bardzo dużo się dzieje. w 1998 roku dzięki pracom konserwatorskim prowadzonym przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odkryto renesansowe freski. Szkoła posiada tytuł Najlepszej Szkoły Wiejskiej na Dolnym Śląsku, uzyskany w plebiscycie Radia Wrocław TOP 5 Wiejskich Szkół. Pałac ( szkoła) stanowi centrum kulturalne dla lokalnej społeczności

Opis powstał dzięki Pani  Annie z Bolkowa

Scroll to Top
Skip to content