Kłobuczyn | Budynek dawnej plebani

Budynek ten jest jednym z ciekawszych w całej wsi, liczącej prawie 570 mieszkańców. Wieś Kłobuczyn wzmiankowana była po raz pierwszy dokładnie 801 lat. Nosiła wtedy nazwę Clobusco. Dziś we wsi znajduje się przepiękny kościół, w którym od kilku lat prowadzone są pracę konserwatorskie nad odkryciem malowideł na łuku triumfalnym nad prezbiterium. Budynek dawnej plebanii znajduje się naprzeciwko kościoła. Jest to piękna budowla z przełomu XVIII i XIX wieku, wpisana do rejestru zabytków jako pałac. Po wojnie w budynku tym funkcjonowała szkoła Aktualnie jest własnością Gminy Gaworzyce. Jest to miejsce z bogatą historią i warto go zagospodarować.

Opis powstał dzięki Pani Annie z miejscowości Dalków

Scroll to Top
Skip to content