Grudziądz | Młyn górny

Zabytkowy młyn wodny posadowiony jest nad kanałem Trynka. Ten ciek wodny do połowy XVIII wieku zwany jeszcze Ossą, przypisywany jest Mikołajowi Kopernikowi, wytyczającemu jego przebieg, w związku z brakami wody w grudziądzkim grodzie. Jako, że na Trynce u ujścia posadowiono kolejny młyn zwany Dolnym, siłą rzeczy położony wyżej zwie się Górnym. Pierwsze wzmianki o młynie datują się ok. roku 1515, natomiast oprócz młyna znajdował się tu także folusz wodny, dający w początkach XVII w 10 florenów dochodu na rok a także piła do tarcia drewna. Po „szwedzkim potopie” w roku 1664 obiekt był zrujnowany. W latach 80-tych XIX, wraz z poprawą komunikacji oraz lepszą koniunkturą gospodarczą, nastąpiła przebudowa młynu w kształcie jaki znamy współcześnie. Po roku 1922 a także krótko po wojnie mieścił się tutaj zakład młynarski „Zwoliński i Gronwałd Górne Młyny”. W latach 50-tych XX w. młyn zamknięto zaś obiekt zamieniono na magazyny.

Opis powstał dzięki Panu Dawidowi.

Scroll to Top
Skip to content