Włęcz | Drewniana chata kantora

Chata kantora z 2 ćwierci XIX wieku jest jedynym tego typu zabytkiem in situ w regionie. Istotność zabytku dla zachowania materialnego dziedzictwa kultury menonickiej oraz jego waga jako reliktu kultury ludowej i ewangelickiej jest znacząca. W obiekcie, pomimo jego stanu, do momentu jego demontażu i zabezpieczenia elementów nadających się do ponownego wbudowania (jesień 2021) organizowane były imprezy ludowe. Obiekt jest położony w otoczeniu Obszaru Natura 2000 i wyspy Zielona Kępa.  

Opis powstał dzięki Panu Przemysławowi z Czernikowa.

Scroll to Top
Skip to content