Kowalewo Pomorskie | Dawny budynek sądu grodzkiego

Dawny Królewski Sąd Miejski wraz z aresztem w Kowalewie Pomorskim wzniesiono w 1914 roku. Budynek wzniesiono w formie neobarokowego gmachu z prostopadłym skrzydłem o prostej formie, pozbawionej cech stylowych. W budynku mieściło się mieszkanie sędziego, areszt, a także prawdopodobnie, mieszkanie woźnego. Po likwidacji sądu w 40-tych latach XX w. budynek pełnił funkcję szkoły, a następnie, przez wiele lat, internatu dla szkoły zawodowej oraz biblioteki. Obecnie od kilkunastu lat budynek w większej części nie jest używany. Budynek dawnego sądu i aresztu w Kowalewie Pomorskim położony jest w zachodniej części miasta, przy ulicy Odrodzenia, stanowiącej historyczny trakt prowadzący z centrum miasta do głównego dworca kolejowego.

Opis powstał dzięki Panu Marcinowi z Golubia-Dobrzynia

Scroll to Top
Skip to content