Bydgoszcz | Budynek na Osiedlu Londynek

Pomorska 77 jest jednym z budynków wchodzących w skład dawnych pruskich koszar Rynkowskich, wzniesionych tutaj w 2 połowie XIX wieku. Po odzyskaniu niepodległości, koszary na kilka lat zajęło Wojsko Polskie, a następnie, w latach 30 utworzono tutaj osiedle socjalne. Od tego momentu ten fyrtel funkcjonuje pod nazwą „Londynek”. Wskazany budynek, tak jak i całe koszary, wzniesiony został z muru pruskiego, dzięki czemu cały fyrtel wyróżnia się architektonicznie w skali osiedla, co powoduje, że jest jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście. Po II Wojnie Światowej osiedle to obrosło złą sławą wzmożonej przestępczości, co aktualnie już się zmieniło ze względu na zmiany społeczne.

Opis powstał dzięki Panu Kajetanowi z Bydgoszczy- Bocianowo

Scroll to Top
Skip to content