Chomiąża Szlachecka | Zielona Szkoła

Obecny budynek ,,Zielonej Szkoły” w Chomiąży Szlacheckiej powstała u progu I wojny światowej. Odpowiadać miał za kształcenie najmłodszych w tamtych czasach. Wybuch Wielkiej Wojny częściowo utrudnił jej pełne działanie. Odzyskanie przez Polskę niepodległości i wcielenie do Ojczyzny Chomiąży Szlacheckiej (po wygranym Powstaniu Wielkopolskim) sprawiły, że w dwudziestoleciu międzywojennym szkoła wreszcie mogła w pełni wychowywać w duchu patriotycznym następne pokolenia Polaków. Była to wtedy jedyna na okolice 5 klasowa szkoła podstawowa (w okolicy funkcjonowały zazwyczaj te 3 letnie). Wychowała masę osób sprawujących ważne funkcje społeczne w powojennej Polsce. Druga wojna światowa znów ograniczyła jej działalność. Lata powojenne to próby odrodzenia się w swej pełni. Ostatecznie młodzi ludzie w niej edukowani trafili do okolicznych placówek. Po upływie lat szkoła stała się miejscem pobytów rekreacyjnych. Znaleziono też jej nowe zastosowanie. Stała się obiektem znanym z promowania i wspierania sportu. Bazę w niej znaleźli sportowcy związani z hokejem na trawie. Są to sportowcy niekiedy reprezentujący najwyższy szczebel zarówno krajowy, jaki i międzynarodowy. Dla miejscowych to obiekt sentymentalny. Obiekt w którym pradziadowie, dziadowie i ojcowie zdobywali szlify edukacyjne. Dla przyjezdnych to obiekt w którym doskonalili swe umiejętności. Obiekt dzięki któremu wznosili się na wyżyny swoich umiejętności.

Opis powstał dzięki Panu Marcinowi z miejscowości Nowawieś Pałucka

Scroll to Top
Skip to content