Koronowo | Dworzec

Dworzec w Koronowie jest siedzibą trzech organizacji. Budynek wykorzystywany jest przez pracowników technicznych (jak toromistrzowie i drużyny konduktorskie), dawną poczekalnię i lampiarnię zajmuje Stowarzyszenie Koronowo Budzi Się, a ostatnie pomieszczenia – po dyżurnym ruchu i kasie biletowej – wynajmuje Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina”. Stowarzyszenie „Szczęśliwa Dolina” od kilku lat organizuje imprezy w kolejowych klimatach – Rowerowy Rajd Wąskotorówki (maj), plener fotograficzny Fot-Kol urok (nie)zapomnianego szlaku kolejowego (czerwiec) i Festyn Drezynowy (sierpień). Staraniem członka tego ostatniego stowarzyszenia pana Rafała Wąsowicza linia kolejowa została w całości wpisana w ewidencję zabytków oraz został zachowany fragment dawnej Świecie nad Wisłą – Złotów na odcinku z Pruszcza Bagienicy do mostu na Brdzie. W ramach powyższych działań PKP PLK naprawiły również ubytek toru pomiędzy Mąkowarskiem a Pruszczem Bagienicą oraz wymieniły na nowe poszycie mostu nad Brdą w Koronowie.

Opis powstał na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronowo_(stacja_kolejowa)

Scroll to Top
Skip to content