Rzeszynek | Spichlerz

Spichlerz zbudowany w 1709 r. jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem i strychem, zwieńczony dachem dwuspadowym, naczółkowym, pokrytym eternitem. Budynek, wniesiony jest na planie prostokąta, nie jest podpiwniczony. Spoczywa na kamienno – ceglanych fundamentach. Ściany drewniane o konstrukcji wieńcowej od środka obmurowane. Ściany wnętrza otynkowane. Strop piętra posadowiony na osobnej konstrukcji nośnej niezależnej od zrębu. Drzwi wejściowe oryginalne, spągowe, futrowane. Stolarka okienna wtórna, krosnowa jednoszybowa. Architektura drewniana należy do elementów znikających z naszego otoczenia. Stan zachowania spichlerza w Rzeszynku, pozwala podjąć działania, które spowodują jego zachowanie w swej pierwotnej lokalizacji. Budynek obecnie nie użytkowany pełnił jeszcze kilak lat temu role świetlicy wiejskiej.

Opis powstał dzięki Panu Januszowi z Bydgoszczy

Scroll to Top
Skip to content