Pruszcz | Dom Parafialny

Budynek powstał w 1886 r. Wybudowany jako jako zabudowa gorzelni od 25 grudnia 1929 r. zaadoptowany jako Kościół parafialny, a właściwie kaplica nowo utworzonej Parafii Pruszcz. Gdy wybudowano nową świątynię w 1993 r. Budynek pełnił funkcję rekreacyjno-kulturalną GOKSIR-u istniała tam też pomoc prawna, kawiarenka, odbywały się tam liczne spotkania kulturalne oraz bale sylwestrowe w czasach świetności. Budynek znajduję się w centralnej części miasta Pruszcz, stanowi nieodzowny element historii i wzbudza poczucie obowiązku dbania o tę część kultury dla następnych pokoleń. Zabudowa o charakterze użytkowym, do 2018 r. użytkowana Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Z utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanym terenem zieleni. Budynek posiada niezbędną infrastrukturę techniczną tj. przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną i teletechniczną.

Opis powstał dzięki Pani Ewie z miejscowości Pruszcz

Scroll to Top
Skip to content