Żarnów | Kapliczka św. Jana Nepomucena

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Żarnowie jest prastarym, historycznym symbolem miejscowości, stojącym prawdopodobnie od czasów średniowiecznych. Św. Jan Nepomucen jest patronem pól i zasiewów, ale także dróg publicznych i mostów. Przed wiekami stał na skrzyżowaniu ważnych traktów handlowych, obok mostu na rzeczce o historycznej nazwie Scepa, która zasilała w wodę fosę średniowiecznego grodziska w Żarnowie. Pomnik jest wzniesiony z jurajskiego, drobnoziarnistego żarnowskiego piaskowca, z którego zbudowano m.in. znajdujący się nieopodal XII-wieczny kościół św, Mikołaja. Wokół pomnika stoją cztery kamienne słupy, na których znajduje się dach dwuspadowy z blachy.

Opis powstał dzięki panu Michałowi z Pilichowic.

Scroll to Top
Skip to content