Zapolice | Park dworski

XIX-wieczny podworski Park w Zapolicach jest centralnym miejscem rekreacji mieszkańców gminy Zapolice. Park ma powierzchnię 2,97 ha, w tym 1350 m2 stanowi staw parkowy.

Znajduje się w centrum miejscowości, a na jego terenie zlokalizowano budynki administracyjne – urząd gminy, budynek banku spółdzielczego, poczty, ochotniczej straży pożarnej.

Park jest dostępny bezpośrednio z ulicy Parkowej, która ogranicza teren od strony południowej, tam też znajduje się relikt historycznej zabudowy – murowana brama wjazdowa. W środkowej części, od południa, zlokalizowany jest staw parkowy. Od strony wschodniej i północnej teren parku otaczają pola uprawne i związana z nimi zabudowa siedliskowa. Od strony zachodniej – zabudowa usługowo-mieszkaniowa centrum miejscowości. W zachodniej części parku znajduje się ulica Kasztanowa – wewnętrzna droga dojazdowa umożliwiająca dostęp do zlokalizowanych na terenie parku obiektów. Pomiędzy stawem a budynkami w centrum parku znajduje się scena plenerowa.

Dwór Myszkowskich, który niegdyś sprawował funkcję kulturalną i handlową przyciągał nie tylko mieszkańców Zapolic, ale też śmietankę towarzyską i kupców z całego regionu był najważniejszym punktem na mapie. W czasie II wojny światowej dwór został całkowicie zniszczony, a jedyną pozostałością po nim zostały częściowe fundamenty.

Opis powstał dzięki pani Jolancie z Paprotni.

Scroll to Top
Skip to content