Sieradz | Budynek Muzeum Okręgowego

Jest to najstarsza murowana kamienica w Sieradzu, której powstanie datuje się na przełom XVI/XVII w. Zbudowana w stylu gotyckim. Kamienica została niegdyś wykupiona przez króla Kazimierza Jagiellończyka na potrzeby królewskie. Pamięta również czasy kolejnych władców: Zygmunta Augusta, Stefana Batorego czy Władysława IV.

Opis powstał dzięki Pani Monice ze Zduńskiej Woli

Scroll to Top
Skip to content