Sieradz | Dworek Modrzewiowy

Dworek Modrzewiowy
w Sieradzu

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo łódzkie, edycja 2023


Mieszkańcy Sieradza wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Dworek Modrzewiowy przejdzie już niedługo przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli Sieradza i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!

Screenshot

Aktualności z Sieradza


Po przebudowie i modernizacji dworek będzie dostępny dla szerszego grona odbiorców. Nie będzie już barier architektonicznych dla osób starszych czy z niepełnosprawnością ruchową. Wszyscy będą mogli w równy sposób korzystać z oferty ośrodka.

Będą tu prowadzone warsztaty, pokazy filmów, wystawy, spotkania międzypokoleniowe.

Dworek będzie też dostępny dla organizacji pozarządowych i grup wolontariatu.

Rewaloryzacja zabytku to duże wyzwanie. Wkrótce ruszą prace budowlane. Nad całym procesem czuwają służby konserwatorskie, które dokładają starań, by tkanka historyczna zabytku została zachowana we właściwy sposób.

Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych.

W 2023 roku Fundacja Most the Most drugi raz ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie łódzkim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Sieradza podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie Dworek Moderzewiowy, który jest własnością państwa.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy Sieradza zabytek ten zwyciężył w konkursie w regionie. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie łódzkim.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkali z lokalną społecznością i włodarzami Sieradza. Konsultacje pomysłów przyniosły wiele owocnych wniosków.

538

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. łódzkiego w 2023 r.

37

obiektów zgłoszono
do konkursu

20

zabytki
przeszły ocenę formalną

84

zgłoszeń
w konkursie na nowe funkcje społeczne

Budynek postawiony pierwotnie we wsi Wrząca, z bali modrzewiowych w 1860 roku, 110 lat później przeniesiono go do Sieradza. Tutaj dokonano jego rekonstrukcji i umieszczono w parku Staromiejskim. W Sieradzu dawną oficynę dworską nazwano z szlachecka „Dworkiem Modrzewiowym”. Staraniem miejscowych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego umieszczono na budynku tablicę, która informuje, że w okresie powstania styczniowego oficyna pełniła rolę powstańczego szpitala. Dzisiaj Miasto Sieradz poszukuje nowej roli dla Dworku Modrzewiowego, który wymaga renowacji. Ulokowany w parku, nad rzeką, po renowacji mógłby pełnić rolę inkubatora rozmaitej działalności społecznej.

Opis powstał dzięki Panu Michałowi z Sieradza

Scroll to Top
Skip to content