1 mln na rewaloryzację Dworku Modrzewiowego w Sieradzu i 1 mln na rewaloryzację Kościoła Poewangelickiego w Giżynie!


14 listopada 2023r. Fundacja Most the Most oraz przedstawiciele dwóch kolejnych Gmin, które wygrały w Konkursie Nasz Zabytek podpisały stosowne umowy. Tym razem okoliczności podpisania dokumentów były wyjątkowe. Spotkaliśmy się w siedzibie Fundacji Most the Most w Warszawie aby podpisać nie jedną, ale aż dwie Umowy!

Podpisy na dokumentach złożyli: Brygida Ślabska – Prezes Zarządu Fundacji Most the Most,  Paweł Osiewała – Prezydent Miasta Sieradza oraz Krzysztof Mrzygłód – Wójt Gminy Nowogródek Pomorski. Z przyjemnością informujemy, że to już 21 i 22 umowa podpisana w ramach wygranej w Konkursie Nasz Zabytek. Ogromnie się cieszymy!

Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu i współpracy mieszkańców zarówno Sieradza w województwie łódzkim jak i Giżyna w województwie zachodniopomorskim oraz władzom Gmin oba zabytki stały się zwycięstwami w Konkursie Nasz Zabytek w swoich województwach! Grant zostanie przyznany co oznacza, że Dwórek Modrzewiowy w Sieradzu i Kościół Poewangelicki w Giżynie zostaną zrewaloryzowane i otworzą się na mieszkańców.

Konkurs Nasz Zabytek w liczbach

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Konkurs jest podzielony na dwie części. W pierwszym etapie konkursu dla woj. łódzkiego wpłynęło 583 zgłoszeń na 37 obiektów. Ocenę formalną przeszło 20 zabytków, a zwycięzcą okazał się Dwór Modrzewiowy w Sieradzu. W drugim etapie mieszkańcy zgłaszali pomysły na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt. Wpłynęły 84 zgłoszenia.

W przypadku woj. zachodniopomorskiego te dane prezentują się w następujący sposób: W pierwszy etapie wpłynęło 170 zgłoszeń na 46 obiektów. Ocenę formalną przeszło 30 zabytków, a zwycięzcą okazał się dawny Kościół Poewangelicki w Giżynie. W drugim etapie mieszkańcy zgłosili 32 pomysły na nową funkcję społeczną.

Nowa funkcja społeczna Zabytków

Zrewaloryzowany budynki będą łączyć w sobie funkcje edukacyjne i kulturalne. Będą się tu również odbywać warsztaty artystyczne i kulinarne, spotkania z ciekawymi osobami, koncerty, wystawy oraz wiele więcej. Zarówno Dwór Modrzewiowy w Sieradzu jak i dawny Kościół Poewangelicki w Giżynie staną się miejscem integracji i spotkań mieszkańców oraz przyjezdnych.

Co dalej?

Dwie umowy podpisane, granty przyznane. Niebawem w Dworku i Dawnym Kościele rozpoczną się prace rewaloryzacyjne. Przed nami lata współpracy, na które już teraz niecierpliwie czekamy. Ogromnie się cieszymy, że te wyjątkowe obiekty zaczną na nowo tętnić życiem. Dziękujemy za determinację i wkład w osiągnięcie tego sukcesu. Razem możemy osiągnąć dużo a nawet jeszcze więcej, gratulacje!

Scroll to Top
Skip to content