Puławy | Muzeum Oświatowe

Jest wpisany do rejestru zabytków od 1984 roku jako szkoła wiejska wybudowana na początku XIX w; z fundacji Izabeli Czartoryskiej. Autorem projektu był Piotr Aigner, który m.in. zaprojektował kościół na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Do roku 1969 budynek nie zmienił przeznaczenia. Później nie był użytkowany. Obecnie obiekt nie jest w pełni wykorzystany, od lat osiemdziesiątych pełni funkcję muzeum oświatowego, jedynego o takim charakterze w woj. lubelskim, jednak zakres jego działalności jest ograniczony ze względu stan techniczny obiektu i jego otoczenia. Wymaga generalnej modernizacji i adaptacji do współczesnych funkcji w użytkowaniu. Budynek położony jest obok Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach, przy drodze prowadzącej do Kazimierza Dolnego, co wzmacnia atrakcyjność turystyczną.

Opis powstał dzięki Panu Pawłowi z Puław.

Scroll to Top
Skip to content