Rejowiec Fabryczny | Zabytkowy dworek z końca XIX wieku

Dworek, będący siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury, wymaga generalnego remontu i dostosowania do potrzeb społeczności, szczególnie osób z niepełnosprawnością ruchową. W ośrodku, oprócz zajęć artystycznych, mają również miejsce warsztaty edukacyjne oraz gry terenowe na temat dworku, jego dawnych właścicieli – Morawskich i Kiwerskich oraz przynależnych terenów (zabytkowego Parku Dworskiego).

Opis powstał dzięki Panu Adamowi z Rejowca

Scroll to Top
Skip to content