Ryki | Dom Młynarza

Drewniany dom, planowany jako mieszkanie dla młynarza, został zasiedlony przez rodzinę Skalskich, Dzięki bogatym stosunkom towarzyskim, jakie utrzymywali przed wojną synowie Władysława Skalskiego, dom często odwiedzały elity z bliskich garnizonów. Bywał tam dowódca dęblińskiej Szkoły Podchorążych Lotnictwa płk pilot Jerzy Grabiński a pisarz pilot Janusz Meissner, który uważał Mieczysława Skalskiego za „zacnego przyjaciela”, przyjeżdżał wielokrotnie na polowania do Ryk. Swoje wizyty u Skalskich uwiecznił w wielu opowiadaniach. Podobno był tam i Stanisław Skalski, as polskiego lotnictwa, chociaż nie był z rycką rodziną spokrewniony.

Opis powstał dzięki Panu Piotrowi z Ryk

Scroll to Top
Skip to content