Jarosławiec | Wiejski Dom Kultury

Przebudowana dawna karczma, na dawnym szlaku wołyńskim. W 1800 roku Stanisław Staszic zakupił dobra od hrabiego Cetnera i założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, które zawierało w sobie 12 wsi, w tym Jarosławiec oraz część Hrubieszowa. Na frontonie znajdują się 2 łączące się litery S (Stanisław Staszic). Od tamtego czasu oddane zostały te tereny pod zarząd TRH i mieszkańców. Mieściła się tu karczma zajazd dla podróżnych z pokojami, potem Dom Ludowy, w którym odbywały się wszystkie zebrania mieszkańców i działalność kulturalna. Przed wojną oraz po jej zakończeniu siedzibę tu miały różne organizację, a od 1956 r. mieści się tu Biblioteka i świetlica wiejska. Jest to centrum kulturalne wsi i okolicy. Siedziba koła gospodyń wiejskich oraz zespołu Staszicowiacy.

Opis powstał dzięki Pani Alicji z Jarosławca

Scroll to Top
Skip to content