Karczmiska | Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa

Historyczny obiekt o znaczeniu techniki kolejowej i z dość bogatą historią kolejnictwa na ziemiach powiatu opolskiego i regionu.

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa powstała w 1892 r. w majątku rodziny Kleniewskich. Początkowo tworzyły ją drewniane tory, po których kursowały specjalne konne zaprzęgi, transportujące buraki cukrowe z pól folwarku Polanówka do cukrowni „Zagłoba”. Lata I i II Wojny Światowej stanowiły bardzo burzliwy okres w dziejach Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. Działania wojenne przyniosły destrukcję i znacznie spowalniały jej rozwój. Po wyzwoleniu Polskie Koleje Państwowe przejęły trasy z Nałęczowa do Opola i Poniatowej oraz z Karczmisk do Wilkowa. Wprowadzony został również ruch osobowy. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku nastąpił wzrost przewozów kolejowych, w szczególności do Zakładów Elektromaszynowych „EDA” w Poniatowej i Cukrowni „Opole” w Opolu Lubelskim. W tym czasie kolejka zatrudnia około 253 pracowników. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły gwałtowny spadek przewozów zarówno towarowych, jak i pasażerskich. W 2002 r., na podstawie umowy z PKP, Powiat Opolski nabył prawo użytkowania majątku Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej. W grudniu tegoż roku na trasę powróciły turystyczne pociągi pasażerskie na mocy umowy operatorskiej ze „Stowarzyszeniem Kolejowych Przewozów Lokalnych” z Kalisza. Rok 2008 rozpoczął nową erę w historii Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. 10 września Zarząd Powiatu Opolskiego podpisał Akt Notarialny. Na jego mocy Powiat przejął od PKP na własność majątek Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej. Dwa lata później Powiat Opolski otrzymał dofinansowanie na promocję NKW w ramach projektu „Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa, jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny”. W ramach projektu „Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego”, powiat rozpoczął remont budynków kolejowych na stacji w Karczmiskach, taboru oraz torowiska. Obecnie kierownictwo nad sekcję Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej z siedzibą w Karczmiskach Pierwszych, sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej.

Opis powstał dzięki Panu Marcinowi z Nałęczowa oraz na podstawie: https://nadwislanskakolejka.pl/o-nas/

Scroll to Top
Skip to content