Kazimierz Dolny | Spichlerz pod Wianuszkami

Obiekt pochodzi z końca XVII wieku, pierwotnie był to spichlerz, w latach 1906-1929 był tu zakład garbarski. W latach wojennych był częściowo zniszczony. Został odbudowany w latach 1978-1986 z Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pod Wianuszkami” to piękny zabytkowy Spichlerz zbudowany w XVII w. , położony  w malowniczej miejscowości Kazimierz Dolny. W latach 1906-1929 w spichlerzu tym funkcjonował zakład garbarski Maurycego i Chaima Feuersteinów. Zniszczony działaniami wojennymi został odbudowany w latach 1978-1986 według projektu arch. H. Dąbrowskiego. Budynek usytuowany jest w zakątku Kazimierza, z okien można podziwiać panoramę tego malowniczego miasta. Spichlerz służy młodzieży, ponieważ po odbudowie został przystosowany na Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Budynek „Pod Wianuszkami” to placówka oświatowo-wychowawcza umożliwiająca rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Opis powstał dzięki Panu Waldemarowi oraz Pani Renacie z Puław

Scroll to Top
Skip to content