Balin | Wiadukt stalowy

Balin to dawna stacyjka przelotowa na linii Kraków-Katowice wybudowanej w 1847 roku będącej częścią kolei Krakowsko-Wiedeńskiej a otwartej w 1948 roku linii Kraków-Mysłowice. Sama stacja, która straciła status początkowo na rzecz posterunku by finalnie po modernizacji stać się przystankiem osobowym. W okolicy znajdował się most wybudowany w latach 1860-1890 umożliwiając przeprawę dla mieszkańców okolicznych miejscowości między linią kolejową. W nocy z 19/20 lutego został rozebrany na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie i postawiony bez opieki oraz narażony na dewastacje. Obecnie mieszkańcy nie mają prawnego dojścia do drugiej części sołectwa.

Opis powstał dzięki Panu Radosławowi z Luszowic

Scroll to Top
Skip to content