Braciejówka | Dawne Przedszkole

Drewniany budynek starej szkoły w Braciejówce, położony przy skrzyżowaniu Drogi Dworskiej, nieopodal kapliczki św. Jana Nepomucena. Informacje o istnieniu szkoły pochodzą już z przed 1905 r. Wiadomo, np. że ostatni właściciel majątku dworskiego w Braciejówce Józef Wilgosiński zorganizował w niej zebranie wiejskie, na którym chłopom ogłosił wyprzedaż majątku dworskiego. Józef Wilgosiński zmarł w 1904 r.

Podłużny budynek składa się z dwóch części, starej zachodniej i nieco młodszej wschodniej. Stara część zachodnia, została posadowiona na tak zwanym gruncie gromadzkim wydzielonym z terenu dworskiego. W tamtym czasie, w jej sąsiedztwie, na wzniesieniu górowała duża drewniana Janowa kaplica, a poniżej od wschodu funkcjonował sezonowy młynek napędzany płynącym tam ciekiem wodnym. Od strony północy znajdują się drzwi ozdobione stylowym drewnianym portalikiem. Powstanie drewnianego obiektu należy datować co najmniej na koniec XIX w. i uznać, za prawdopodobne, że jest to najstarsza zachowana drewniana szkoła wiejska na ziemi olkuskiej.

W latach trzydziestych XX w. szkoła została rozbudowana o część wschodnią. Wówczas, w nowej izbie prowadzono zajęcia lekcyjne, w starej zaś części urządzono mieszkanie dla nauczyciela i jego rodziny.

Na dzień dzisiejszy drewniany zabytek, choć jest zadaszony niszczej od wilgoci, w szczególności jego młodsza wschodnia część. Wpływ na ten stan ma, niesprzyjający, przylegający do terenu szkoły od południowego wschodu, podmokły grunt i brak należytego zabezpieczenia pustostanu. Wewnątrz, izby z piecami kaflowymi są zdewastowane, w stanie niezabezpieczonej rudery. Stara XIX w. drewniana wiejska szkoła w Braciejówce, to nie tylko obecnie niszczejący budynek wpisany do Rejestru Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olkuszu, to również zapisana w tym miejscu bogata historia wsi, jej mieszkańców, losy uczących tu pierwszych nauczycieli i początków szkolnictwa na wsiach”.

Opis powstał dzięki Pani Ewie z Braciejówki

Scroll to Top
Skip to content