Brody | Dwór Brandysa

Zabytkowy Dwór w Brodach ma bardzo ciekawą historię powstania oraz jest ściśle związany z historią miejscowości Brody. Po upadku powstania listopadowego w dworze znajdował się punkt konspiracyjny, był też miejscem przygotowania paktu Lanckorońskiego, w czasie okupacji dwór zajęli Niemcy, a po wojnie znajdowała się w nim spółdzielnia owocowo-warzywna. Do dworu należy park przylegający do rzeki Cedron oraz zabudowania folwarczne. Okazały, dwupiętrowy budynek dworu wybudowany na planie prostokąta z trzema ryzalitami na elewacji frontowej aktualnie popada w ruinę. Jego stan wymaga natychmiastowych prac naprawczych.

Opis powstał dzięki Pani Dorocie

Scroll to Top
Skip to content