Chorowice | Dwór

Dwór wchodził w skład zespołu dworskiego obejmującego wcześniej również neogotycką kaplicę z początku XX w., czworak, stajnię oraz park. Został wybudowany w 1905 roku (prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego niezachowanego dworu), przebudowany po 1945 r. i ok. 1985 r.. Jest to budynek parterowy nakryty dwuspadowym dachem. Przebudowa z lat 40-tych usunęła detale architektoniczne decydujące o uroku obiektu, dokonano też parcelacji ziemi dworskiej, do lat 90-tych we dworze funkcjonowała szkoła podstawowa. Rewaloryzacja budynku umożliwiła by uruchomienie w nim życia społecznego, mieszkańcy mieliby możliwość aktywnego korzystania z obiektu.

Opis powstał dzięki Pani Annie

Scroll to Top
Skip to content