Oświęcim | Relikty piwnic dawnego ratusza

Podczas remontu Płyty Rynku Głównego w 2012 r. w Oświęcimiu odkryto pozostałości piwnic XVI-wiecznego ratusza miejskiego. Ich wnętrze znajdujące się na głębokości 50 -120 cm poniżej obecnego poziomu płyty Rynku można zobaczyć dzięki wziernikom i podświetleniu umieszczonym w płycie Rynku między żebrami stropu. Ekspozycja reliktów Ratusza została zaznaczona położeniem odmiennej faktury na nawierzchni Rynku. W piwnicach zachowały się dwa pomieszczenia, wydzielone ścianą o grubości 1 m i z przejściem pośrodku. W pomieszczeniach zachowały się ślady ceglanych sklepień kolebkowych, kamienny bruk oraz częściowo zachowane tynki wewnętrzne. Jedyne istniejące do podziemi wejście prowadzi przez podziemny korytarz o konstrukcji żelbetonowej, pochodzący z okresu II wojny światowej. Korytarz ten łączy bunkier w północno-wschodniej części rynku z budynkiem nowego Ratusza położonym w południowej pierzei Rynku.

Opis powstał dzięki Panu Krzysztofowi z Oświęcimia oraz na podstawie Podziemia Muzeum Ratusz Oświęcim – Artykul – VisitMalopolska

Scroll to Top
Skip to content