Oświęcim | „Bloki Kolejowe”

Kamienice są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu okolic dworca kolejowego, który widzą tak licznie przybywający do Oświęcimia turyści. Obiekty te zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku, dla części najbardziej niezbędnych pracowników kolei. Nazywane wówczas „czynszowymi”, dziś potocznie określenie „bloki kolejowe” prezentują ciekawy i atrakcyjny przykład zabudowy mieszkaniowej. Kamienice są wpisane do gminnej ewidencji zabytków miasta Oświęcim.

\Opis powstał dzięki Panu Krzysztofowi z Oświęcimia

Scroll to Top
Skip to content