Kliczewo Małe | Dwór

Dwór został wybudowany w ostatniej ćwierci XIX wieku dla rodziny Bagieńskich. W latach 30-tych XX wieku posiadłość należała do rodziny Podczaskich. Po II wojnie światowej we dworze została ulokowana szkoła. W roku 1998 szkoła została przeniesiona do nowego budynku a dwór opustoszał. W ciągu kilku następnych lat okoliczni mieszkańcy doprowadzili go do ruiny dewastując i kradnąc wyposażenie – m.in. powyrywano stolarkę i podłogi oraz zniszczono zabytkowe piece. Ówczesnym właścicielem dworu było Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ciechanowie. Zabytek w takim stanie pozostaje do dnia obecnego. Obecnie z uwagi na stan techniczny budynek nie pełni żadnej funkcji społecznej.

Opis powstał dzięki Panu Hubertowi.

Scroll to Top
Skip to content