Jurki | Dwór

Dworek – pałac w którym mieści się szkoła i internat dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Ośrodek swoją historią sięga do czasów, kiedy opiekę nad dziećmi pełniły siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego (nosi imię Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej – założycielki Zgromadzenia) – i taką misję pełnią dzisiaj w tej szkole zatrudnieni nauczyciele.

Ośrodek zapewnia edukację, opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży kształcącej się w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej, szkole branżowej I stopnia, szkole przysposabiającej do pracy. Prowadzi również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci najmłodszych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Zapewnia również całodobową opiekę dla wychowanków w internacie. Ośrodek to miejsce przyjazne dla każdego dziecka i ucznia. Krajobrazowy park okalający pałac to magia przyrody, dobrego odpoczynku i ciszy.

Opis powstał dzięki Pani Monice z miejscowości Jurki.

Scroll to Top
Skip to content