Górażdże | Bateria pieców wapiennych

Bateria pieców wapiennych znajduje się przy straży pożarnej oraz w sąsiedztwie dworca kolejowego, przy głównej szosie miejscowości Górażdże. Obok nich został niedawno otwarty pumptrack. Piece są lokalnym dziedzictwem kulturowym. Od bardzo dawna w miejscowości Górażdże wydobywano kamień wapienny do produkcji wapna. Obiekt ma więc wartości regionalne i historyczne.

Piece wapienne są nieodłącznym elementem krajobrazu naszej miejscowości. Są okazałymi budowlami, które przypominają mieszkańcom oraz odwiedzającym o ciężkiej pracy przodków związanej z wydobyciem skały wapiennej i jej wypalaniu. Nadają naszej miejscowości historyczny charakter. Są również ciekawostką turystyczną dla podróżnych przejeżdżających pociągiem na trasie linii kolejowej Opole – Kędzierzyn-Koźle.

Opis powstał dzięki Pani Marii oraz Pani Annie z miejscowości Górażdże.

Scroll to Top
Skip to content