Kadłubiec | Budynek przedszkola z mieszkaniami komunalnymi

Budynek z roku 1932, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, jest własnością gminy Leśnica. 

Obecnie na parterze znajdują się pomieszczenia użytkowane przez przedszkole samorządowe, a na piętrze mieszkalnia komunalne.

Opis powstał dzięki Panu Krzysztofowi z Kadłubca.

Scroll to Top
Skip to content