Haczów | Oranżeria

Budynek oranżerii wchodzi w skład zespołu dworsko – parkowego w Haczowie. Wybudowany został w II połowie XIX wieku przez właściciela dóbr haczowskich Mieczysława Urbańskiego.

Jest to budynek murowany z cegły, na rzucie prostokąta z dostawioną od zachodu czworoboczną dobudówką w formie absydy. Budynek parterowy, pierwotnie przykryty dwuspadowym dachem. Posiadał bogato zdobione elewacje, rozczłonkowane ośmiobocznymi kolumnami zwieńczonymi strzelistymi neogotyckimi wieżyczkami od zachodu, attyki w formie krenelażu oraz ozdobny wieńczący gzyms profilowany. Oryginalnie, gładka w chwili obecnej zamurowana ściana południowa, była przeszklona, co zostało zmienione przy przekształceniu obiektu w kino w latach 60 ubiegłego wieku. Od lat 70-tych budynek jest nie użytkowany. Zespół dworsko – parkowy jest systematycznie poddawany pracom restauratorsko – konserwatorskim, a w ostatnim czasie udało się całkowicie zrewitalizować Dwór datowany na XVII wiek i przeznaczyć go na Gminna Bibliotekę. W zespole dworsko – parkowym jest jeszcze oficyna dworska oraz kaplica, a przepiękny park, na terenie którego znajduje się 550 drzew i skupisk krzewów zachęca mieszkańców i turystów do miłego spędzania czasu. W pobliżu znajduje się perła architektury Podkarpacia XV wieczny zabytkowy kościół wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Opis powstał dzięki Pani Marzenie z Haczowa

Scroll to Top
Skip to content