Jarosław | Dawny budynek Towarzystwa Żydowskiego

Budynek charakteryzuje się prostą formą architektoniczną o bogato zdobionym neoklasycystycznym wystroju elewacji z początku XX wieku. Tworzy go prostopadłościenna, 3-kondygnacyjna bryła zwrócona dłuższym bokiem w stronę ulicy Jana Tarnowskiego, przykryta dachem wielospadowym o kącie nachylenia 27stopni. Od strony północnej znajduje się centralnie wysunięty ryzalit mieszczący klatkę schodową. Główna wejście do budynku niezmiennie odbywa się z poziomu ulicy Jana Tarnowskiego na poziom parteru, a dwa kolejne wejścia do budynku znajdują się przy północnej elewacje po obu stronach ryzalitu. Budynek na przestrzeni lat (powstały w 1912 r.) pełnił różne funkcje (w tym domu towarzystwa żydowskiego, domu kultury, biblioteki), przechodząc przez kolejne remonty i przebudowy.

Opis powstał dzięki Panu Robertowi z Jarosławia

Scroll to Top
Skip to content