Jasło | Pałac Sroczyńskich

Historycy przypisują okres powstania rezydencji na początek XVII w. Pierwsze wzmianki o budowli w tym rejonie pochodzą z 1629 r. „Spis Dóbr Koronnych” informuje o „zameczku murowanym”, do którego prowadził most zwodzony, a budowla otoczona była wałem ziemnym. W XVIII w. majątek w Gorajowicach zakupił od władz austriackich polski szlachcic Piegłowski. Kolejnymi właścicielami dóbr gorajowickich byli: Puzynowie, Trzeciescy, Łętowscy i Sroczyńscy. Pałac w stylu gotyku angielskiego powstał w latach 1846 – 1850, najprawdopodobniej według projektu Franciszka Marii Lanciego i jest pozostałością po miejscowych rodach ziemiańskich. Obecny wygląd i kształt zawdzięczamy przebudowie, którą zlecił jego ostatni właściciel Tadeusz Sroczyński, działacz i przemysłowiec naftowy. W latach 1895 – 1901 odnowiono obiekt, według projektu krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Dobudowano wówczas dwie wieże widokowe i przeprojektowano wnętrze pałacu. Rezydencja charakteryzowała się licznymi elementami typowego neogotyku, m.in. przyporami, wielobocznym ryzalitem i amfiladą.

Plan budynku jest nieregularny o kształcie wydłużonego prostokąta wzdłuż osi północ-południe. Pałac charakteryzują dwie wieże bastionowe, jest bogato zdobiony licznymi detalami architektonicznymi, m.in. wykuszami, gzymsami, loggiami i pinaklami. We wnętrzu znajduje się duży hall ze schodami i podestem, a także dużo niewielkich pomieszczeń. Na piętrze schody i balustrada przechodzą w balkon ze sklepieniem ozdobionym dekoracją stiukową. Do naszych czasów przetrwała część stałych elementów wyposażenia.

Pałac otoczony był specjalnie zaprojektowanym „parkiem angielskim”, po wojnie zaniedbanym i częściowo zniszczonym przez budowę na jego terenie szpitala powiatowego. Współcześnie pozostał jedynie częściowy układ pierwotnego parku, pomimo to spotkać tam można dużo gatunków starych drzew.

W czasie II wojny światowej w pałacu siedzibę miała niemiecka żandarmeria polowa, po ofensywie styczniowej w 1945 r. stacjonowali tu żołnierze sowieccy, a następnie władze powiatowe. W latach 60-tych XX w. pałac przekształcono na oddział szpitala powiatowego, co uratowało budowlę przed całkowitą dewastacją. W 1967 r., po wybudowaniu nowego budynku szpitala, pałac stał się siedzibą Medycznej Szkoły Policealnej. Obecnie mieści się tutaj Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

Opis powstał na podstawie: https://citik.jaslo.pl/palac-sroczynskich/

Scroll to Top
Skip to content