Jaśliska | Kamienne piwnice przyrynkowe

Jaśliska jako dawne miasteczko obronne słynęło z handlu. Z czasów świetności miasteczka pochodzą kamienne sklepione łukowo piwnice, których powstanie datuje się na XVI w. Służyły one głównie jako składy win. Posiadały otwory wentylacyjne i kanały odprowadzające wodę, co zapewniało utrzymanie stałej, niezależnie od pory roku temperatury i wilgotności, korzystnych dla przechowywanych win. Należy sądzić, że piwnice znajdowały się już pod pierwszym, drewnianym ratuszem, a po wzniesieniu murowanego zostały powiększone. Do czasów obecnych przetrwało jeszcze sporo piwnic wokół rynku w Jaśliskach jednakże ich stan w większości jest bardzo zły. Gmina

Jaśliska jest właścicielem dwóch kompleksów piwnic wpisanych do rejestru zabytków. Jaśliskie piwnice są jednym z najcenniejszych zabytków w regionie.

Opis powstał dzięki Panu Piotrowi z Jaśliska

Scroll to Top
Skip to content