Jedlicze | Pałac Waleriana i Zofii Stawiarskich

W zabytkowym pałacu Waleriana i Zofii Stawiarskich, którego otoczenie stanowi zespół parkowy, mieści się siedziba Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.

Początki zabytkowego parku datuje się na XVIII stulecie, kiedy to również datuje się przyznanie praw miejskich dla Jedlicza. Inicjatywa budowy nowego dworu pojawiła się jednocześnie z planami budowy nowego kościoła, wykonania projektu podjął się lwowski architekt Jan Sas Zubrzycki, który jest też autorem planu kościoła. W czasie II wojny światowej część pałacu zajęli Niemcy, wykorzystując rezydencje Stawiarskich jako mieszkanie dla przedstawicieli okupacyjnych władz. U schyłku wojny pałac zajmowały wojska radzieckie następnie polskie, pobyt żołnierzy przyczynił się do dewastacji budynku.

Po wojnie wobec braku spadkobierców, po opuszczeniu budynku przez wojsko, udało się uzyskać zgodę władz na przeniesienie siedziby miejscowego gimnazjum do pałacu. W I poł. 1946 r.  odbył się gruntowny remont obiektu i 30 maja 1946 roku odbyło się uroczyste przeniesienie Gimnazjum do gmachu pałacu Stawiarskich. Jest to przełomowy moment w dziejach pałacu Stawiarskich, w którym na stałe zadomowiła się jedlicka szkoła średnia.

Opis powstał dzięki Pani Bernadetcie

Scroll to Top
Skip to content