Rzeszów | Budynek Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. M. Kopernika

Budynek obecnego Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości ponad sto lat temu wchodził w skład zespołu obiektów Krajowej Niższej Szkoły Rolniczej w Miłocinie. Wówczas do majątku szkolnego należały: budynek szkoły, dom dyrektora, dom nauczycieli, dom woźnego, spichlerz, piwnica, chlewnia oraz obora. Budynek ówczesnej Krajowa Niższej Szkoły Rolniczej, otworzonej w 1906 roku, znajdował się na terenie dawnego folwarku miłocińskiego, należącego kolejno do rodzin: Skrzyńskich, Bobrownickich i Jędrzejowiczów. Po zlicytowaniu folwarku został on zakupiony przez fundację Jana Towarnickiego, która następnie przekazała go Wydziałowi Krajowemu Królestwa Galicji we Lwowie z przeznaczeniem na szkołę rolniczą. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły naukę rozpoczęło 24 uczniów, a dyrektorem placówki był J. Rozwadowski. Celem placówki było kształcenie „synów włościańskich na zdolnych gospodarzy praktycznych”.

Nawet tragiczne wydarzenia lat I i II wojny światowej nie przerwały działalności szkoły. W okresie jej istnienia 1906- 2001 wielokrotnie następowała reorganizacja placówki. Zmieniały się typy szkół i kierunki kształcenia.  Wokół  budynku jest ponad stuletni ogród i park z kilkoma pomnikami przyrody. Jest to miejsce spotkań młodzieży, wypoczywających tam matek z dziećmi. To centrum/serce osiedla Miłocin. W planach ma w ogrodzie szkolnym powstać tężnia solankowa (wygrany projekt z budżetu obywatelskiego).

Opis powstał dzięki pani Grażynie z Rzeszowa

Scroll to Top
Skip to content