Przeworsk | Muzeum pożarnictwa

Zabytkowy budynek dawnych stajni cugowych Księcia Andrzeja Lubomirskiego usytuowany na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego obecnie Muzeum w Przeworsku powstał na pocz. XIX w., a po roku 1869 został rozbudowany.

Obecnie w budynku mieści się ekspozycja i biura Działu Historii Pożarnictwa (Muzeum Pożarnictwa), które jest drugim pod względem wielkości Muzeum Pożarnictwa w Polsce. Powstało ono w 1974 r. z prywatnych zbiorów kolekcjonera i działacza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku pana Leona Trybalskiego, który całe swoje życie gromadził i zabezpieczał odchodzący do lamusa stary sprzęt strażacki. Muzeum Pożarnictwa jako jedyne w województwie

podkarpackim i jedno z nielicznych w Polsce posiada imponujące zbiory z dziedziny pożarnictwa i powiatu przeworskiego m.in. kolekcję sikawek ręcznych przenośnych, kubłowych, taczkowych i czterokołowych konnych z końca XIX i pocz. XX w. Muzeum Pożarnictwa spełnia istotną społeczną funkcję kulturalno-oświatową i wychowawczą przede wszystkim w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Jako placówka muzealna gromadząca, przechowująca i udostępniająca zbiory o tematyce pożarniczej odgrywa rolę naukowo-badawcza dla regionu przeworskiego, terenu Podkarpacia oraz Polski. Od otwarcia Muzeum Pożarnictwa w 1974 r. (48 lat), w zabytkowym budynku nie były prowadzone żadne większe remonty. Budynki wymagają kompleksowego remontu ze względu na bardzo zły stan zachowania. Dzięki wykonanym pracom zabytkowy budynek stajni zostanie zabezpieczony przed dalszym procesem destrukcji, a znajdujące się w nim unikatowe zbiory pożarnicze zostaną dla następnych pokoleń. W roku 2024 Muzeum obchodzić będzie rocznicę 50-lecia powstania.

Opis powstał dzięki pani Kamili z Kańczugi

Scroll to Top
Skip to content