Bircza | Pałac i Park Humnickich

Park został założony w poł. XIX wieku, kiedy właścicielami pałacu byli Kowalscy herbu Habdank. Teren zabezpieczony został ogrodzeniem. Rodzina Kowalskich zamieszkiwała zamek do 1936 roku, do śmierci ostatniego męskiego potomka Stanisława, ostatniego z rodu z linii birczańskiej. Obecnie park nie jest zagospodarowany.

Istniejące alejki są w większości gruntowe, nieregularne i podmokłe. Na terenie parku znajduje się ciek wodny, który zasila staw, położony w dolnej części parku. Na terenie parku występują liczne drzewa oraz nieurządzona roślinność.

Opis powstał dzięki Pani Kindze z miejscowości Bircza

Scroll to Top
Skip to content