Hyżne | Dwór Sikorskiego

Do dziś w Hyżnym zachowało się część starego zespołu dworskiego rodziny Nieborowskich z przełomu XVII i XVIII w. Byli oni prawdopodobnie pierwszymi właścicielami majątku. W 1785 r. dwór zakupił Jan Jędrzejewicz , a po jego śmierci przejął go syn Ludwik, który dwór rozbudował, m. inn. dobudowano piętro. Dwór w takiej postaci przetrwał do 1945 r., kiedy to rozebrano część północno – zachodnią piętra. Po wojnie, do lat sześćdziesiątych XX w. mieściła się tu szkoła podstawowa, a budynek służył tutejszym dzieciom jako miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy. Po tym okresie budynek dworu popadał w coraz to większą ruinę, aż do 1984 r., kiedy to nastąpił kapitalny remont połączony z ponowną odbudową części zachodniej rozebranej po 1945 r. W obecnych czasach dwór przeznaczono na cele kulturalno – oświatowe.

Opis powstał dzięki Pani Katarzynie z miejscowości Hyżne

Scroll to Top
Skip to content