Hyżne | Dwór Sikorskiego

Dwór Sikorskiego
w Hyżnem

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo podkarpackie, edycja 2023


Mieszkańcy gminy Hyżne wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Dwór Sikorskiego w Hyżnem przejdzie już niedługo przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niej mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Hyżnego

1 2

Po rewaloryzacji zabytek będzie miejscem spotkań mieszkańców. Będą się tu odbywać wydarzenia związane ze sztuką, kulturą, historią oraz zabawą.

Grant od Fundacji Most the Most wynosi 1 milion złotych.
Te pieniądze zostaną wykorzystane na remont i przystosowanie budynku do potrzeb lokalnej społeczności.

W 2023 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie podkarpackim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Hyżne podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie Dwór Sikorskiego (który jest własnością gminy).
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy gminy Hyżne, zabytek ten zwyciężył w konkursie w województwie podkarpackim. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie mogą zabrać głos i zgłaszać pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkali się z lokalną społecznością i włodarzami gminy Hyżne na konsultacje pomysłów.

764

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. podkarpackiego w 2023 r.

33

obiektów zgłoszono
do konkursu

22

zabytków
przeszło ocenę formalną


70

zgłoszeń
wpłynęło w drugim etapie, 
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły 
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

Do dziś w Hyżnem zachowało się część starego zespołu dworskiego rodziny Nieborowskich z przełomu XVII i XVIII w. Byli oni prawdopodobnie pierwszymi właścicielami majątku. W 1785 r. dwór zakupił Jan Jędrzejewicz , a po jego śmierci przejął go syn Ludwik, który dwór rozbudował, m. inn. dobudowano piętro. Dwór w takiej postaci przetrwał do 1945 r., kiedy to rozebrano część północno – zachodnią piętra. Po wojnie, do lat sześćdziesiątych XX w. mieściła się tu szkoła podstawowa, a budynek służył tutejszym dzieciom jako miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy. Po tym okresie budynek dworu popadał w coraz to większą ruinę, aż do 1984 r., kiedy to nastąpił kapitalny remont połączony z ponowną odbudową części zachodniej rozebranej po 1945 r. W obecnych czasach dwór przeznaczono na cele kulturalno – oświatowe.

Opis powstał dzięki Pani Katarzynie z miejscowości Hyżne

Scroll to Top
Skip to content