Grajewo | Zespół koszar i budynek stajni

Kompleks koszarowy znajduje się kilometr poza Grajewem przy drodze do Białegostoku. Został wybudowany w latach 1894–1897 przez Rosjan. Powstał na potrzeby 10. Nowotroicko-Jekatierynosławskiego Pułku Dragonów im. Księcia Potiomkina.

Biegnąca droga dzieliła koszary na dwie części: wschodnią i zachodnią. Po zachodniej stronie szosy mieściły się: dowództwo pułku, willa dowódcy, mieszkania oficerskie, izba chorych, kasyno oficerskie i budynek Podoficerskiego Kwaterunku Wojskowego oraz plac sportowy.
Po stronie wschodniej znajdowały się właściwe koszary z budynkami żołnierskimi, krytą ujeżdżalnią i placami ćwiczeń oraz placem apelowym całości pułku, a także stajnie poszczególnych szwadronów i budynki magazynowe.

Po zakończeniu II wojny światowej opustoszałe budynki koszar zostały zajęte na potrzeby Średniej Szkoły Zawodowej w Grajewie. Nie trwało to jednak długo, już na początku lat pięćdziesiątych XX w. ponownie zagościło tu wojsko, a dokładniej jeden z pułków Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kompleks koszar służył wojsku różnych formacji przez ponad 100 lat. Kres wojskowej historii grajewskich koszar położyła transformacja ustrojowa początku lat dziewięćdziesiątych. W 1994 r. zlikwidowano w Grajewie jednostkę wojskową.

Dziś o ich świetności grajewskich koszar przypominają tylko nielicznie zachowane obiekty. Należy do nich również budynek stajni – obecnie sali gimnastycznej, nieużytkowanej od lat, ze względu na jej zły stan techniczny.

Budynek znajduje się na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Ok. dwudziestu lat temu w budynku funkcjonowała sala gimnastyczna, kuchnia, która służyła uczniom kształcącym się na kierunku gastronomia. Była też tam salka konferencyjna oraz toalety. W weekendy szkoła podnajmowała salę gimnastyczną osobom prywatnym w celu organizacji wesel.

Opis powstał dzięki pani Małgorzacie i pani Monice z Grajewa oraz informacjom ze strony: https://grajewiak.pl/index.php/miejsca/941-koszary-w-grajewie

Scroll to Top
Skip to content