Piekary Śląskie | Budynek dawnego młyna tzw. Młyn Reszki

Budynek został wzniesiony w nawiązaniu do form modernistycznych, posiada funkcjonalistyczne wnętrze całkowicie podporządkowane funkcji młyna. Jest to przykład budownictwa produkcyjnego dla przemysłu spożywczego, posiadającego także wartość historyczną w skali regionu. Stanowi świadectwo minionej epoki. Wnętrza budynku zajmują urządzenia związane z dawną jego działalnością, świetnie zachowane i tworzące ciąg technologiczny młyna elektrycznego. Młyn w Dąbrówce Wielkiej (dzielnica historyczna Piekar Śl.) powstał w krótkim czasie po osadzeniu wsi. O młynie pisano w wielu dokumentach. Po nabyciu wsi przez klasztor w Mogile, młyn był przedmiotem dzierżawy, w 1538 r. dzierżawcą był obywatel bytomski Jan Kneflik. W 1938 r. wodny młyn nad rzeką Brynicą uległ zawaleniu na skutek podmycia przez wodę. Młynem w tym czasie zarządzał W. Reszka. W 1940 roku Wincenty Reszka rozpoczął budowę nowego młyna przy obecnej ulicy Sadowskiego. Budowę ukończono w 1942 roku.

Opis powstał dzięki Pani Natalii z Piekar Śląskich

Scroll to Top
Skip to content