Podzamcze | Zamek Ogrodzieniecki

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu wraz ze wzgórzem zamkowym jest wpisany do rejestru zabytków woj. śląskiego. Zbudowany w stylu włoskiego gotyku z elementami gotyku francuskiego zamek powstał w XIV w. z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. W XVI w. kupiecki ród Bonerów dokonał rozbudowy zamku w stylu renesansowym, czyniąc z niego imponująca siedzibę rodową, porównywaną do zamku królewskiego na Wawelu.

Rozbudowa zamku, w trakcie której dodano elementy barokowe kontynuowana była w XVII w. przez kolejnych właścicieli Firlejów. W 1695 r. zamek przeszedł w posiadanie rodziny Warszyckich, którzy dokonali napraw obiektu po najazdach szwedzkich, wznieśli mury obronne otaczające przedzamcze oraz zbudowali stajnie i wozownię wewnątrz obwodu obronnego. W kolejnych latach zamek popadał w coraz większa ruinę.

Prowadzone po II wojnie światowej do 1975 r. prace remontowo konserwatorskie w znacznym stopniu zahamowały degradację murów, jednak przez następne dziesiątki lat prace nie były kontynuowane. Zamek Ogrodzieniecki jest obiektem udostępnionym do masowego zwiedzania. Jako obiekt o wybitnym znaczeniu dla kultury polskiej jest chętnie odwiedzany przez turystów w różnym wieku, jednak większość z odwiedzających stanowi ucząca się młodzież. Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu jest wyznacznikiem tożsamości i wartości kulturowych mieszkańców gminy, powiatu oraz uznanym symbolem Województwa Śląskiego i Jury Krakowsko Częstochowskiej.

 Ruiny zamku stały się inspiracją min. dla Aleksandra Janowskiego, działacza społecznego z czasów zaborów który, przebywając na zamku, wpadł na pomysł utworzenia organizacji mającej za cel integrację Polaków z wszystkich trzech zaborów, pod hasłem pielęgnowania wspólnej historii, wartości i tradycji. Tak w 1906 r. ten krajoznawca i podróżnik zainicjował powstanie PTK, które ten cel spełniło, ratując przy okazji zamek od rozbiórki i sprzedaży materiału budulcowego przez jego ówczesnych właścicieli. Wizerunek ruin stał się logiem tej organizacji. Na Zamku kręcono sceny do filmów i seriali wybitnych polskich reżyserów min. : „Rycerza” L. Majewskiego, „Janosika” J.Passendorfera, czy „Zemsty” A. Wajdy, a także osławionego „Wiedźmina”.

Znaczenie i wartość zamku dla polskiej kultury docenione zostało również przez konserwatorów sztuki, gdyż we wpisie do rejestru zabytków widnieje zapis: „ruiny zamku posiadają wartość artystyczną i historyczną o fundamentalnym znaczeniu dla kultury polskiej”, gdzie zachowana substancja zabytkowa umożliwia odczytanie kolejnych faz rozwoju założenia zamkowego wraz z jego układem przestrzennym, obrazującym szczególne znaczenie zamku oraz jego związki z zamkiem królewskim na Wawelu, gdzie można zaobserwować relikty unikatowych na skalę krajową i europejską rozwiązań obronnych, charakterystycznych dla epoki nowożytnej, gdzie widoczne są historyczne, mające ogromne znaczenie dla dziejów Polski związki z postaciami ważnymi dla polskiej historii i kultury – Kasztelan Stanisław Warszycki , właściciel Ogrodzieńca, hektor częstochowski, pierwowzór sienkiewiczowskiego Andrzeja Kmicica z „Potopu”

Opis powstał dzięki Panu Markowi z Ogrodzieńca

Scroll to Top
Skip to content