Rejsyty | Pałac

Nie wiadomo dokładnie kto i kiedy wybudował dwór w Rejsytach. Piętrowa budowla nakryta dachem dwuspadowym, została wzniesiona na planie prostokąta z niewielkim ryzalitem wejściowym na osi. Całość była otoczona parkiem, obecnie zarośniętym i zdziczałym. 

Pierwszym właścicielem Rejsyt był w latach 1535-49 Jakub von Diebes, a jego spadkobierca sprzedał majątek w 1598 roku Oswaldowi von Reibnitz. Jego potomkowie mieszkali w majątku prawie 200 lat. Ostatnim właścicielem tego rodu był Zygmunt Waldemar von Reibnitz, który w 1775 roku sprzedał majątek Mikołajowi Wilhelmowi von Korf. Jego córka Elżbieta wniosła Rejsyty w posagu Georgowi von Finckenstein. Finckensteinowie  w 1828 roku sprzedali majątek Augustowi Schlubachowi, a ten sprzedał go w 1865 roku Wilhelmowi von Minnigerode. Ród ten był właścicielem majątku do 1945 roku. Ostatni z rodu Ludwik baron von Minnigerode opuścił Rejsyty 21 stycznia 1945 roku.  Po wojnie obiekt był własnością PGR-u.

Pałac w Rejsytach jest jednym z wielu poniemieckich budynków reprezentacyjnych na terenie gminy Rychliki. Jest to budynek piętrowy, murowany, pokryty blachą. Od strony północnej, wjazd z nieco zaniedbanym podwórcem, któremu towarzyszą potężne lipy. W ramach założenia pałacowego wchodzi również przyległy park, w którym spotkać można potężne, wiekowe drzewa. Niestety budynek chyli się nieuchronnie ku upadkowi i może skończyć tak jak inne, wspaniałe niegdyś perły architektury pałacowej na terenie tzw. Oberlandu.

Opis powstał dzięki Panu Aleksowi z miejscowości Krzewsk.

Scroll to Top
Skip to content