Olsztyn | Koszary Dragonów

W końcu XIX w. Olsztyn zyskał przydomek „Kasernepolis”, czyli „miasta koszar”. Liczebność tutejszego garnizonu systematycznie rosła (w 1912 r. mundur nosił co siódmy mieszkaniec miasta), a na jego potrzeby wznoszono kolejne kompleksy koszarowe. Szczególnie wyjątkowo prezentują się najstarsze z zachowanych – Koszary Dragonów

W zasadniczej części wzniesiono je w latach 1884-86 dla 10. Wschodniopruskiego Pułku Dragonów Króla Alberta Saskiego, elitarnej formacji kawaleryjskiej, która wcześniej stacjonowała w Metzu. Aby przewieźć około 700 żołnierzy i oficerów oraz ich konie potrzeba było pięciu pociągów.

Kompleks powstał na Wzgórzu Soja przy zbiegu dzisiejszych ulic Gietkowskiej i Dąbrowskiego i stanowi interesujący przykład oryginalnego budownictwa wojskowego. Wybudowano tutaj pięć koszarowców, po jednym dla każdego ze szwadronów pułku. Oddzielny obszerny budynek pomieścił kuchnię i stołówki. Po drugiej stronie ul. Gietkowskiej wzniesiono stajnie oraz ujeżdżalnie, które otaczały cztery place ćwiczeń. Plac musztry konnej zlokalizowano w miejscu, gdzie obecnie jest stadion KS „Budowlani”. W zakolu Łyny, w pobliżu ściany lasu postawiono kasyno oficerskie. Później kompleks obrastał kolejnymi budynkami. Część z nich przebudowano w latach międzywojennych.

Po rozformowaniu regimentu w koszarach stacjonowały inne formacje kawaleryjskie. W 1945 r. kompleks został spalony przez czerwonoarmistów. W ciągu kilku powojennych lat odbudowali go nowi mieszkańcy Olsztyna, wykorzystując potem poszczególne budynki jako składy i magazyny. W pewnym zakresie pełnią te funkcje do dziś, choć niektóre z nich uległy dużym zniszczeniom.

W 2000 r. Koszary Dragonów, zajmujące około 11 ha, zostały wpisane do rejestru zabytków. Ochroną objęto cały zespół historycznej zabudowy, obejmującej łącznie 26 budynków oraz uzupełniające ją tereny zielone. Obecnie kompleks jest objęty programem rewitalizacji i stał się przedmiotem żywego zainteresowania mieszkańców Olsztyna. Powstają różne koncepcje przeprowadzenia rewitalizacji i docelowego przeznaczenia budynków.

Na terenie koszar co jakiś czas odbywają się imprezy kulturalne organizowane przez lokalne środowiska artystyczne. Artyści dostrzegają potencjał Koszar Dragonów jako przestrzeni promowania i rozwoju sztuki. Według historyków rewitalizacja powinna przywrócić pierwotny kształt budowli i układu przestrzennego zespołu, aby stał się materialnym świadectwem dziejów miasta.

Opis na podstawie informacji dostępnej na stronie: https://visit.olsztyn.eu/place/2252/koszary-dragonow

Scroll to Top
Skip to content