Olsztyn | Budynek szkoły podstawowej

Od 1910 r. budynek pełni funkcje społeczne związane z edukacją, wychowaniem, kulturą, jest zabytkiem z wpisem do rejestru zabytków Historia budynku rozpoczyna się 01.04.1910 r.- został oddany do użytku, do 1939r.(do wybuchu II wojny światowej) mieściły się w nim dwie szkoły: dla chłopców i dziewcząt nosiły imię Bernharda Overberga. Od 1945 r. do 1960 r. w budynku mieściło się Liceum Pedagogiczne i Szkoła Ćwiczeń, a od 1960r. została tu przeniesiona Szkoła Podstawowa nr 11. Od 01 września 1999 r utworzone zostało Gimnazjum nr 11 im. Hieronima Skorupskiego, które działało do 2017 r.

Budynek to jeden z nielicznych w Olsztynie, który prawie niezmieniony zachował swój układ architektoniczny i reprezentuje w pewnym stopniu upodobania i modę w budownictwie z początk XX wieku a zarazem jest świadkiem dziejowych wydarzeń.

Opis powstał dzięki Pani Anna z Olsztyna

Scroll to Top
Skip to content