Gryfino | Zabytkowe Mury Obronne Miasta

Mury obronne w Gryfinie zaczęto budować po 1284 roku, gdy książę zezwolił miastu na budowę obwarowań. Kamienne mury na obwodzie 1900 metrów prawdopodobnie nie powstały bezpośrednio po tej dacie. Mury wzniesiono z kamienia polnego układanego w grube warstwy, wyrównywane co ok. 1m drobnymi kamykami i okrzeskami. Obecna wysokość murów nie przekracza 4 metrów pierwotnie sięgała około 6m. Już podczas wojny trzydziestoletniej mury, zwłaszcza na odcinku zachodnim, często podmywane przez wody Regalicy, nie miały znaczenia militarnego. W latach 1750 – 77 wały uległy likwidacji. Do roku 1939 zachowało się około 35% pierwotnej długości murów. Na zachód od Bramy Bańskiej biegnie odcinek silnie zniszczonego muru o wysokości nie przekraczającej 3 metrów. Tutaj w roku 1910 rozebrano 10 metrów muru w celu przedłużenia ulicy Kościelnej. Już bardzo długo nie były prowadzone prace konserwatorskie przy murach obronnych w Gryfinie. Odcinki IV i V są wręcz narażone na doszczętne wyniszczenie. Fragmentami można zauważyć tylko bezładne sterty kamieni, które nie przypominają murów. Takich fragmentów będzie coraz więcej jeżeli nie zostaną podjęte żadne prace.

2018. Ratujmy mury obronne w Gryfinie – YouTube

Opis powstał dzięki Pani Joannie z Gryfina

Scroll to Top
Skip to content