Karlino | Kamienica

To jedna z najstarszych kamienic w Karlinie. Budynek stanowi cenny przykład XIX wiecznej zabudowy małomiasteczkowej. Jego rzadka już dziś forma (ryglowo-murowana), bardzo bogaty późno klasycystyczny detal architektoniczny na elewacji frontowej, zapewne wpłynęły na wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Budynek został zapewne wzniesiony w 2 ćw. XIX wieku. Wykonany w konstrukcji szkieletowej i przebudowany po pożarze miasta w 1859 r. Ściana frontowa jest murowana z cegły ceramicznej, tynkowana i malowana, z elementami klasycyzującej dekoracji architektonicznej. Został ulokowany w obrębie układu staromiejskiego, przy dawnej ul. Poststrasse (Pocztowa), stanowiącej pierwotnie tzw. ulicę okólną, tj. wytyczoną wzdłuż średniowiecznych wałów. Zabudowa w tej części miasta lokowana była już od średniowiecza. Jest to dom mieszkalny z przejazdem bramnym i stanowi typowy element XIX – wiecznej zabudowy miast na Pomorzu Zachodnim.

W kamienicy zachowany został oryginalny układ przestrzennofunkcjonalny, detal architektoniczny, więźba dachowa, oryginalna konstrukcja szkieletowa nawiązująca do historycznego krajobrazu domów na Pomorzu. Te wszystkie elementy, to bezcenna wartość historyczna nie tylko dla Karlina, ale również dla regionu. Te wartości powinny zostać zachowane i być świadkiem historii dla następnych pokoleń.

Opis powstał dzięki Panu Krystianowi z Karlina

Scroll to Top
Skip to content